Happy Diwali!

It's my favorite time of the year! It's Diwali!

2012113-Diwali-7245
दिवाळीचा पहिला दिवा लागता दारी,
सुखाचे किरण येती घरी,
पुर्ण होवोत तुमच्या सर्व ईच्छा,
आमच्याकडुन दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

Happy Diwali to you and yours!